Beskjeden kom fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 7. juli, og jubelen står i taket hos NTNU, Norsk helsearkiv, Helsedataservice og Tynset studie- og høyskolesenter, som er fagmiljøet som står bak søknaden.

20 har meldt seg

Bevilgningen er på 2,1 millioner kroner over fire år, og er et resultat av regjeringens satsing på desentrale studietilbud innen teknologi og digitalisering.

Vi ser stor verdi i et samarbeid med Tynset som region, og ser det som en mulighet for å utvikle et nytt studietilbud innen helsedata som vil ha interesse i hele Norge.

Øystein Nytrø, faglig ansvarlig, førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim

- Det er planlagt et introduksjonskurs i analyse av helsedata på Tynset våren 2023. Deretter blir det tilbudt nye emner over en fireårsperiode. Det er gjort en lokal kartlegging, der nærmere 20 potensielle studenter allerede har meldt sin interesse, sier direktør ved Norsk helsearkiv, Bjørn Børresen i en pressemelding.

Aktuelle søkere kan ta kontakt med Tynset studie- og høyskolesenter.

Utvides

Helsarkivet informerer om at Institutt for informatikk og datateknologi ved NTNU i dag tilbyr en erfaringsbasert mastergrad i helseinformatikk.

Det er et økende fokus på hvordan helsedata kan bidra til nærings- og teknologiutvikling. Med økt kompetanse i regionen, og et tett samarbeid med NTNU og andre fagmiljøer, kan det på sikt gi flere muligheter for nye kompetansearbeidsplasser i regionen

Bjørn Børresen, direktør, Norsk helsearkiv

- Flere på Tynset tar hele eller deler av denne utdanningen, og nå utvides kurstilbudet med spesialiserte emner innen helsedata, sier Børresen.

Stor verdi

- Vi ser stor verdi i et samarbeid med Tynset som region, og ser det som en mulighet for å utvikle et nytt studietilbud innen helsedata som vil ha interesse i hele Norge., sier faglig ansvarlig, Øystein Nytrø, førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.

Helsearkivet på Tynset har fått en viktig nasjonal posisjon når det kommer til helsedata. Å bygge kompetanse innen helsedata styrker de etablerte institusjonene, og gir muligheter for videreutvikling av tjenester og bruk av helsedata.

- Det er et økende fokus på hvordan helsedata kan bidra til nærings- og teknologiutvikling. Med økt kompetanse i regionen, og et tett samarbeid med NTNU og andre fagmiljøer, kan det på sikt gi flere muligheter for nye kompetansearbeidsplasser i regionen, sier Børresen.

70 ansatte

Norsk helsearkiv og Helsedataservice har i dag nærmere 70 ansatte fra Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Røros og Tynset. Dette viser at etableringen har gitt kompetansearbeidsplasser, tilflytting og ringvirkninger i hele regionen.