Førsteinntaket til videregående skole er klart i Innlandet

109 søkere var det til Storsteigen i Alvdal. 100 fikk plass. Ved NØVGS på Tynset var søkertallet 494. 476 av søkerne fikk plass etter førsteinntaket.