Forsvarer tydelige anbefalinger om Brekken og Glåmos-nedlegging

Administrasjonen begrunner åpenhet om vurderinger og tydelige råd med at det er lettere for både politikere og brukere å forholde seg til enn utydelige anbefalinger.