Fortellingen om kommuneøkonomien i Røros kommune.

KOMMUNEØKONOMI: - Og husk – Røros kommune er ikke en privat bedrift der ledelsen forvalter «egne» penger. Det er skattebetalerne, om det er skatt på eiendom eller arbeidsinntkekt, pluss inntektene fra staten, som danner grunnlaget for økonomien, skriver Gard Erik Sandbakken, tidligere Venstre-politiker i Røros i dette innlegget.

KOMMUNEØKONOMI: - Og husk – Røros kommune er ikke en privat bedrift der ledelsen forvalter «egne» penger. Det er skattebetalerne, om det er skatt på eiendom eller arbeidsinntkekt, pluss inntektene fra staten, som danner grunnlaget for økonomien, skriver Gard Erik Sandbakken, tidligere Venstre-politiker i Røros i dette innlegget. Foto:

Av

Gjennom de siste fire, fem år har det i gitte situasjoner kommet sterk kritikk mot atferd og styring fra administrasjon og kommuneledelse i Røros både hva gjelder lederstil og valg knyttet til hva det skal skjæres i for å spare penger, og hva som skal skjermes for nedskjæringer.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det finnes et dokument som er vedtatt i kommunens høyeste og styrende organ, de som er valgt av befolkningen for å sikre tjenester og tilbud til kommunens innbyggere på en best mulig måte - dokumentet heter: «Kommunens Samfunnsplandel – 2016 – 2028.»

Det som har høyest prioritet i dokumentet står beskrevet som dette:

  • 6000 rørosinger i 2028
  • Øke Røros sin attraktivitet som bosted
  • Bolig, oppvekstmiljø, tilhørighet og arbeid

Deretter tre prioriterte delmål:

  • Få et mer variert tilbud av boliger og boligtomter på Røros
  • Satse på barn og unge
  • Stedsutvikling

Og husk – Røros kommune er ikke en privat bedrift der ledelsen forvalter «egne» penger. Det er skattebetalerne, om det er skatt på eiendom eller arbeidsinntekt, pluss inntektene fra staten, som danner grunnlaget for økonomien.

Med det jeg har skrevet som basis skal jeg prøve å beskrive fortellingen som kommer fra kommuneadministrasjonen. Kildene mine, som jeg har foran meg, er intervjuet med kommunaldirektøren i Fjell-Ljom 12. november, og intervjuet med økonomisjefen i Arbeidets Rett den 11. november.

Titlene er: «Fryktelig vanskelige prioriteringer», og «Det må kuttes»:

Nå jeg så leser innholdet i intervjuene så ser jeg at de ønsker å skjære i skole og barnehage.

Kommunaldirektøren siteres som dette: «Utfordringa i Røros kommune er befolkningssammensetninga. Det blir stadig færre unge og stadig flere eldre. Kommunen får mer penger fra staten per innbygger som er barn, enn for eldre.»

Og hvor skal det skjæres? Kun ett årlig opptak i barnehagen, sommerstengte barnehager, ingen søskenmoderasjon, i stedet for nytt legesenter ommbygging av det gamle... sånne saker skal det skjæres i.

Økonomisjefen sier at det to millioner overforbruk i skole.

Kommunaldirektøren er tydelig på følgende: «Det betyr i praksis at det er Røros skole som blir stående med veldig store krav til innsparinger senere i økonomiplanen.»

Under denne fortellingen styrkes og utvides forsøket på å skape splid mellom barnefamilier som bor på Røros og i bygdelagene.

Under denne fortellingen sies det at den eneste måten å redde oss unnna Robek-lista på er å skjære i tilbudet til skole og barnehage.

Det er i hvert fall det eneste forslaget, selv om kommunaldirektøren i intervjuet sier at hun kan tenke seg å kutte to stillinger i administrasjonen om noen år ved naturlig avgang.

Sett i lys av kommunenes samfunnsplan vedtatt i kommunestyret viser administrasjonen at de ikke forholder seg til alvoret i den, slik jeg ser det. (Hvis planen er verdt papiret den er skrevet på da.)

En alternativ fortelling fra administrasjonen kunne vært: «Med basis i kommunestyrets vedtak om Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028 som gir tydelige føringer for en ønsket samfunnsutvikling i Røros kommune, og med forståelse for at det viktigste vi gjør er å skape et mye bedre tilbud for tilflyttende barnefamilier, og for alle barn og unge i hele Røros kommune, så kommer vi til å gå til drastiske nedskjæringer i de delene av den kommunale driften som ikke direkte skaper tjenester og tilbud til innbyggerne til Røros kommune. Vi ser at vi kan hente store effektiviseringgevinster gjennom ny digital teknologi, i tillegg til at vi innser at administrasjon og byråkratiske funksjoner tar for stor del av kommuneøkonomien.»

Og de kunne fortsatt: «Derfor vil administrasjonen foreslå for kommunestyret at vi de kommende tre år vil satse mye mer på:

  • Få et mer variert tilbud av boliger og boligtomter på Røros
  • Satse på barn og unge
  • Stedsutvikling

Dette tror vi vil gi økt tilflytting til kommunen av barnefamilier, og vi tror det vil bli lettere for næringslivet å vokse gjennom å knytte til seg ny og moderne kompetanse som er avgjørende for å utvikle kommunen fram til 2028. Barnefamiliene som flytter hit vil få den beste skolen og de beste barnehagene, samtidig med et bredt tilbud av boligtomter, både på Røros og i bygdelagene. Dette vil gi store økte overføringer fra staten, fordi barn er mye «verdt», og det vil gi økt skatteinngang gjennom flere arbeidsplasser.»

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken