Fortjenstemedalje til Petter Gullikstad

Petter Gullikstad er tildelt Røros ILs fortjenestemedalje som aktiv utøver og engasjert administrator gjennom mange år.