Fortsetter å bekjempe busken ingen lenger bør ha i hagen

BUSK TIL BESVÆR: Blåleddved, hardfør og villig, så villig at den sprer seg vilt og har havnet på svartelista.

BUSK TIL BESVÆR: Blåleddved, hardfør og villig, så villig at den sprer seg vilt og har havnet på svartelista.

Folldal kommune har fått nye penger i kampen med den etter hvert forhatte hagebusken blåleddved.

DEL

Over flere år har Folldal kommune gjort en innsats for å kvitte seg med hagebusken blåleddved, som har spredd seg vilt til store områder, og som fortrenger den stedegne vegetasjonen.

Busken er hardfør og kjent for de fleste hageeiere i Nord-Østerdalen. Mange steder har den spredd seg vilt, og blant annet skjer spredningen ved at fugl spiser bærene, og frøene blir dermed spredd til nye steder.

I flere omganger har Folldal mottatt midler til arbeidet. Nå skriver Fylkesmannen i Innlandet at de har bevilget 30.000 kroner, som kommunen innen 15. mai må svare på om de takker ja til.

Fylkesmannen i Innlandet har fått i overkant av 900.000 kroner fra Miljødirektoratet til slikt bekjempelse av fremmede arter. Imidlertid ligger det inne søknader for over 1,7 millioner kroner, så Fylkesmannen skriver at de har måttet prioritere.

Blåleddved

Blåleddved er én av mange planter som er inne på Artsdatabankens svarteliste.

Her går det fram at frøene kan spre seg med fugler, og at planter kan dukke opp kilometervis unna det opprinnelige voksestedet.

Mange av hagebuskene i Norge er innført fra steder i Øst-Asia og Nord-Amerika.

Blåleddved er svært hardfør, og vokser villig.

For Folldal og blåleddvedens del er det snakk om å kappe ned buskene og pensle stubbene med glyfosat. I Folldal ble det gjort mye av dette i fjor, går det fram av brevet fra Fylkesmannen. Der står det også at planen i år er å ta et skritt tilbake og evaluere effekten av tiltakene, samtidig som kommunen fortsetter bekjempelsen i de viktigste områdene.

– De viktigste områdene vil være områder som er nær verneområder eller registrerte naturtyper. Årets omfang vil mest sannsynlig ikke føre til en så stor belastning at økosystemene ikke kan håndtere det, kommenterer Fylkesmannen.

Fylkesmannen ber om en rapport innen 30. september der kommunen beskriver hvilke tiltak som er gjennomført i år, og et anslag på areal eller antall planter som er bekjempet.

Har du denne svarteliste-busken i hagen?

Søker om mer penger til å bekjempe forhatt busk

Ønsker felles dugnad mot blåleddved

Leter etter metoder

I gang med kamp mot uønsket buskvekst

Artikkeltags