Fraktet med luftambulanse til sykehus etter kollisjon mellom bil og lastebil på riksveg 3

Torsdag formiddag kolliderte en lastebil og en personbil på riksveg 3 ved Evenstad.