For sjette gang deler Sparebank 1 Østlandet ut kundeutbytte.

– I Nord-Østerdal fordeles 7,9 millioner på kundene våre. Det er ny rekord, sier banksjefene Ann Brudevoll og Jostein Sivertsen.

Fredag kommer pengene på konto, og det markeres med kaffe og kake til kundene i bankens lokaler på Alvdal og Tynset.

– Kundeutbyttet er noe vi er stolte av, og vi er glade for å dele av overskuddet med kundene våre, sier Brudevoll.

Gikk på børs

I år er det seks år siden Sparebanken 1 Østlandet gikk på børs og introduserte kundeutbytte som en der første bankene i landet. Siden den gang har banken delt ut nærmere 40 millioner i kundeutbytte i Nord-Østerdal, ifølge de to banksjefene.

Kundeutbytte er en overskuddsdeling som besluttes av bankens øverste organ, representantskapet. Der sitter vanlige kunder, ansatte og egenkapitalbeviseiere i banken.

– Er du kunde i banken, får du kundeutbytte ut fra hvor stort lån og innskudd du har hatt gjennom året som har gått. Dersom du har et lån på to millioner, får du ca. 3500 kroner i utbytte, sier Ann Brudevoll.

– Kundeutbytte deles ut til alle, både bedrifter og privatpersoner, fortsetter Brudevoll.

Eierskapsbevis

Da banken gikk på børs i 2017, kjøpte mange lokale kunder og andre investorer egenkapitalbevis i banken.

Tidligere i april fikk alle eierne utbetalt 6,80 kroner per egenkapitalbevis i utbytte for 2022, til sammen 788 millioner kroner.

Om Sparebank 1 Østlandets kundeutbytte

  • Utbytte deles ut til både privatpersoner og bedrifter
  • Du kan få kundeutbytte av maks to millioner lån i banken
  • Samskyldnere (personer med felles lån) kan få kundeutbytte for inntil fire millioner kroner
  • Du kan få kundeutbytte av maks to millioner i innskudd i banken
  • Kundeutbyttet gjelder fra første kroner og opp til to millioner kroner
  • Beløp mindre enn en krone utbetales ikke
  • Kundeutbytte er ifølge skattedirektoratet skattepliktig for både privatpersoner og bedrifter