I Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 2 øre per kilowattime (kWh) fredag og en makspris på 6,3 øre.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Fredagens snittpris per kWh er 25,4 øre lavere enn torsdag og 86,9 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge for hele november endte på 2 øre, ville det altså ikke blitt utbetalt strømstøtte.

Maksprisen fredag på 6,3 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 39,06 øre lavere enn torsdag og 86,8 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge vært 28,5 øre.

Minsteprisen blir på 0,04 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.

I Midt-Norge blir det en snittpris for strøm på 2,02 øre per kilowattime (kWh) fredag og en makspris på 6,5 øre.