Friluftslivsskole er anmeldt for å ha hogd trær i Femundsmarka nasjonalpark

Nasjonalparkforvalteren synes det er graverende at en folkehøyskole på tur i Femundsmarka bryter loven og har hogd over 200 år gamle trær som ansatte i Femundsmarka nasjonalpark jobber for å bevare.