Pistolklubben har 58 medlemmer, men ikke lokaler for trening om vinteren.

– Vi har som regel fellestreninger med Tolga pistolklubb om vinteren på Tolga, men medlemmene har lenge ønsket lokaler på Tynset, skriver formann i pistolkubben, Ronny Storå, i henvendelsen til Tynset kommune.

For å drive med innendørs pistolskyting er det tre scenarioer: 25 meter, 12,5 meter og 10 meter bane.

– Det er et stort savn at man mangler et anlegg for vintertrening på Tynset. Dette føler til forgubbing og vanskeliggjør nyrekruttering i klubben, skriver Storå.