Varaordfører Bjørn Salvesen i Røros var med på møtet som Røros og Holtålen hadde med AtB onsdag.

– Vi kommer til å få et redusert busstilbud fra 2021, men vi håper at reduksjonen skal bli så liten som mulig, sier han.

Salvesen er langt fra optimistisk etter møtet, og retter skytset mer mot fylkestinget enn mot AtB.

– Fylkestinget har redusert bevilgningene kraftig. 300 millioner går til lovfestet skoleskyss, og når resten er redusert med rundt 50 millioner er det først og fremst utkantene som får svi. Tilbudet i Trondheim er prioritert, og jo lenger unna byen du kommer, jo dårligere blir tilbudet. Den innsparingen som fylkestinget har gjort har en sterkt sentraliserende effekt, sier han.

I det første forslaget til ruter hadde AtB redusert busstilbudet mellom Røros og Trondheim fra fire direkteruter ned til én rute med bussbytte på Støren.

– Jeg er bekymret og vi har fått en spent situasjon der jeg har inntrykk av at bevilgende myndigheter ikke har fått de nødvendige opplysninger om statistikk og økonomi til å ta en riktig avgjørelse. Det ser ut til at det har vært en dårlig prosess, og det er ganske frustrerende, sier Salvesen.

Han kan heller ikke fortelle om stor bevegelse i forhold til det første utkastet etter onsdagens møte.

– Vi la fram andre måter å tenke på for å minske reduksjonen, men konklusjonen er at det ikke er nok penger til å opprettholde tilbudet, sier han.