FV 30: Bilfører anmeldt da han blånektet å motta fartsforelegg