FV 30-opprop fra ordførere: - Ambulansen setter nå ned farten da pasientene ristes og sidedøra på ambulansen åpnet seg

Rendalsordfører Linda Døsen og tynsetordfører Merethe Myhre Moen krever snarlige bedring av fylkesveg 30.