Fv. 30: Størstedelen av vegen mellom Åkrestrømmen og Tynset har behov for asfalt og grøfting

Lokalpolitikerne har prioritert strekningen når det nå skal lages nytt handlingsprogram.