Fylkeskommunen er klar med krisepakke for Innlandet

Innlandet fylkeskommunen er klar med en krisepakke på 40 millioner kroner rettet mot næringslivet i fylket, forutsatt at tiltakspakken blir godkjent i fylkesutvalget 31. mars. En rekke andre krisetiltak innen samferdsel, kultur og idrett blir også iverksatt.