Fylkeskommunen hilser private innspill velkommen, men legger størst vekt på vegprioriteringene fra hver enkelt kommune