Fylkeskommunen spør: Hvilke tiltak til trafikksikkerhet skal Holtålen prioritere i 2021?

DEL

Trøndelag fylkeskommune ber Holtålen kommune om innspill til hvilke investeringer for trafikksikkerhet som bør prioriteres på fylkeskommunale veier. Tiltakene skal prioriteres og gjennomføres i 2021.

- Trøndelag fylkeskommune er avhengig av kunnskapen om og kjennskapet til den lokale trafikksikkerhetssituasjonen som hver enkelt kommune innehar for å kunne gjennomføre de viktigste trafikksikkerhetstiltakene, heter det i brevet til kommunen.

Tre investeringer til trafikksikkerhetstiltak er allerede søkt gjennomført i år. Det er busslomme ved Eidet, leskur på holdeplassen på Myrhaug og etablering av busslomme i begge retninger ved Malmvegen 277.

Fylkeskommunen ønsker at innspill til tiltak prioriteres fra kommunen sin side. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre alle tiltak i 2021, må kommunen spille inn disse tiltakene året etter.

Innspillene til fylkeskommunen prioriteres på bakgrunn av flere kriterier, blant annet gjennomførbarhet i budsjettåret, tiltak innenfor en radius på to kilometer fra grunnskole og vurdering av forventet effekt og resultat.

Artikkeltags