Lund bru i Ålen ble åpnet av fylkesvaraordfører Gunn Iversen Stokke