Fyrer du opp riktig? Du skal alltid fyre opp ovenfra!

Av

Årlig er det branner og branntilløp i over 1.000 hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør minst en tredjedel av alle hyttebranner. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorstein og ildsteder topper listen over brannårsaker.