Inviterer til Gïeleviermie, et seminar med fokus på de ulike samiske språkene

Samisk språk- og kultursenter på Røros, Aajege, har i samarbeid med språksentrene Gïelem Nastedh på Snåsa, Gïeleaernie i Röyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal og Samiskt Språkcentrum (Sametinget i Sverige) gleden av å invitere til sørsamisk språknettverk torsdag 7. – fredag 8. november 2019 på Røros Hotell.