Gardkjøpere i Folldal får beholde all jorda. Men av andre grunner enn at selgerne protesterte

Arvingene til bruket Grøtlien hadde liten sans for folldalsrådmannens forslag om at paret de selger til måtte avstå jord og skog til et aktivt gardsbruk for å få konsesjon. Formannskapet strøk vilkåret.