Gå til sidens hovedinnhold

Genetisk viktig ulv har trolig slått seg sammen med tispe

Miljødirektoratet melder at ulveparet ser ut til å ha etablert seg i Deisjøreviret.m

– Etter en langvarig vandring i og utenfor ulvesonen mener vi nå at ulven har etablert seg sammen med tispa i Deisjøreviret. Etablerte ulvepar blir som regel værende i reviret sitt, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Deisjøreviret ligger i den nord-vestlige delen av ulvesonen. Også arealer som ligger utenfor ulvesonen regnes med til reviret. Det er snakk om områder som ligger i Stor-Elvdal og Rendalen kommuner.

Også tidligere har ulveflokker hatt tilhold både i og utenfor ulvesonen, slik som Julussaflokken og Osdalsflokken. Den siste hadde størstedelen av området sitt utenfor sonen, nettopp i Rendalen.

I en pressemelding onsdag ettermiddag forteller Miljødirektoratet at Statens naturoppsyn (SNO) har satt opp et viltkamera i området til det nye ulveparet. Der er det fotografert to ulver sammen. Samtidig vet SNO at det dreier seg om den genetisk viktige ulven, i og med at den er utstyrt med et GPS-halsbånd.

– Sporingsdata fra GPS viser at ulven gikk inn i det vi kjenner som Deisjøreviret 19. mars, og den har ikke forlatt området siden. Det er sporet to ulver som går sammen i området. Innsamlede DNA-prøver bekrefter at den ene er den genetisk viktige hannulven, mens den andre er tispa som har tilhold i reviret, sier Vangen.

Den genetisk viktige ulven ble bedøvet og fraktet fra Elgå-området i november i fjor, for å hindre skade på tamrein. Den ble flyttet inn i ulvesonen ved Kongsvinger. Senere har den vært på flere vandringer, og den har også vært tilbake i Rendalen og Engerdal.

Som finsk-russisk immigrant regnes ulven som genetisk viktig fordi den kan tilføre nye gener til en ulvestamme som er sterkt innavlet.

Men at det blir noen valper av den nye pardannelsen nå i år, tviler Miljødirektoratet på. De mener nemlig at ulvene slo seg sammen etter parringstida:

– Det er ikke sikkert at det blir valper i år. Pardannelsen har skjedd etter perioden 15. februar til 15. mars som regnes som parringstida for ulv. Hvis det kommer avkom vil vi ved DNA-testing kunne fastslå om den genetisk viktige ulven er far til valpene, sier Knut Morten Vangen.

Ulveparet vil framover inngå i den normale overvåkningen av ulv. GPS-data som fortsatt samles inn vil bli gitt til Rovdata for bruk knyttet til rapportering av ulveparets områdebruk, opplyser direktoratet.

Den genetisk viktige ulven har fått nummer V862 i Rovbase. Det er registrert innsamlet møkk fra den i Snerta i Engerdal og ved Veslesølen i Rendalen i slutten av januar i år i Miljødirektoratets Rovbase.

Kommentarer til denne saken