Med seg har hun ti ansatte i tjenesten psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune.

– Vi flyttet inn her i juni og nå som vi har kommet i orden ønsket vi å ha en offisiell åpning, opplyser Synnøve Lillevold.

Avdelingen har flyttet fra Veksthuset og opp til Øverhagaen 1 på Røros. På åpningen var flere representanter fra formannskapet til stede, rådmann og andre ansatte i Røros kommune. Det var også flere andre som tok turen for å se hvordan tjenesten hadde fått det i sine nye lokaler.

Avdelingen er organisert under virksomheten helse.

– Vi er en tverrfaglig tjeneste med mye ulik kompetanse. I avdelingen har vi sosionom, psykiatriske sykepleiere, vernepleier og hjelpepleiere. Vi hjelper både de som blir henvist hit fra spesialisthelsetjenesten og de som oppsøker oss selv. Og vi er et gratis tilbud, opplyser Lillevold.

Hun forklarer at de gjennom mange ulike arbeidsmetoder hjelper folk i vanskelige situasjoner.

– Vi håndterer depresjon, angst og rus. Det å være en støtte til å møte opp på legetimer eller motivere for behandling for rus er eksempel på hva vi gjør i hverdagen. Samtaler er også en stor og viktig del av tilbudet vårt. Både her i våre lokaler, men også ute hos folk, forklarer Lillevold.

Bistå med medikamenthåndtering, praktisk bistand i og utenfor hjemmet er viktig.

– Vår oppgave er å bidra til bedring av psykiske helseproblemer og lidelser. Og bidra til at personer med psykiske helse- og rusproblemer mestrer sitt hverdagsliv med størst mulig opplevelse av mening og verdighet, sier avdelingsleder.

Tjenesten samarbeider med fastlegene, NAV, pleie og omsorgstjenestene, boligkontoret, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, tilrettelagte arbeidsplasser, NKS veiledningssenter for pårørende og frivillige organisasjoner.

– Vi er med og bidrar til at folk mestrer hverdagen. Det er mye som funksjonsfriske mestrer i hverdagen som kan være veldig vanskelig for andre, avslutter Lillevold.