Gjermundshaug Anlegg og Lesja Bulldozerlag ligger tett i anbudsrunden for riksveg-arbeid

Det er ikke mye som skiller de to laveste tilbudene.