Gjermundshaug Anlegg skal drifte fylkesveger de neste fem årene for 194 millioner kroner

Gjermundshaug Anlegg AS ble tildelt driftskontrakten for fylkesveger i Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, i tillegg til deler av Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal Dovre og Ringebu.