Vil bli kvitt mort med rotenon

Rotenon: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har søkt Miljødirektoratet om å få behandle Gjettjønna med rotenon for å bli kvitt karpefisken mort, som ble oppdaget i tjønna i fjor.  Arkivfoto: Inge Morten Smedås

Rotenon: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har søkt Miljødirektoratet om å få behandle Gjettjønna med rotenon for å bli kvitt karpefisken mort, som ble oppdaget i tjønna i fjor. Arkivfoto: Inge Morten Smedås

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen har søkt Miljødirektoratet om å få bruke rotenon for å bli kvitt mort i Gjettjønna.

DEL

Behandlinga er tenkt gjennomført til høsten, etter at den svartelistede karpefisken ble oppdaget i Gjettjønna i fjor.

– Arten er oppført i kategorien «høy risiko» i Norsk svarteliste 2007, fordi den har et stort potensial til å endre økosystemet ved introduksjon i nye lokaliteter, heter det i søknaden.

Dermed kan etablering av mort i Gjettjønna utgjøre en risiko for spredning i regionen, både til øvre Glåma og til vannregion Trøndelag som i dag ikke har mort.

Les bakgrunn: Her innføres det fiskeforbud fra i morgen - Spres stadig til nye vann

Eneste som hjelper

I søknaden skriver Fylkesmannen at bruk av rotenon, eller CFT-Legumin, er vurdert som det eneste tiltaket som sikkert kan fjerne fisk fra en større vannforekomst.

– Tiltaket er viktig for å ta vare på natur, naturbruks- og opplevelseskvaliteter. Etablering av en ny art kan føre til uopprettelige endringer i biologi og vannkjemi i Gjettjønna og tilhørende vassdrag, og i vestlige og nordlige vassdrag som er i risiko for å få arten overført etter etablering i Rørosområdet.

Spredning

Fylkesmannen peker på at introduksjon av mort i Gjettjønna medfører en akutt fare for spredning både i Håelvvassdraget og til Glåma med sidevassdrag både oppstrøms og nedstrøms.

– Langs Håelva og Glåma finnes mange små tjern og sjøer som henger sammen med elveløpet, og som lett kan bli nye gode leveområder for mort. Oppstrøms i Glåma kan de vandre uhindret til Ormhaugfossen kraftverk. I Håelva er det flere steder strykpartier som det er usikkert om mort kan passere. Det kan imidlertid ikke utelukkes at arten over tid kan spre seg helt til Feragen, skriver Fylkesmannen.

Rotenonkonsekvens

I søknaden pekes det på at det i dag finnes god dokumentasjon om konsekvenser av rotenon i vann og vassdrag.

– All fisk vil dø som følge av rotenonbehandlingen, mens insekter og bunndyr vil bli midlertidig påvirket. Noen arter tåler rotenonbehandling godt. Det finnes ingen indikasjoner på at pattedyr blir påvirket direkte av rotenonkonsentrasjonene de utsettes for. Å drikke og å oppholde seg i vannet er ikke farlig for pattedyr og fugl, heter det i søknaden.

Artikkeltags