Nordavinden rev og slet i takskjegget, der vi satt på Øverhagaen kafe en mørk vintermorgen. Mellom kastene kom det en vill ide, la oss fylle opp det store huset og lage en frivillighetsfest – for alle!

Gratis og rusfri fest

Travle dager kom. Penger skulle skaffes, og en passende artist hentes inn. Sparebank 1, Ren Røros, Rørosbanken, Frivilligsentralen, Lions klubb, Sanitetsforeningen og Bergstaden Vel åpnet den store lommeboken, og noen bedrifter åpnet den lille. Alt like kjærkomment for å komme i budsjettbalanse, og sikre alt som trengs for å lage en bra fest.

Den 8. juni mellom inviteres det til gratis og rusfri frivillighetsfest, med Eldar Vågan på Øverhagaen 7. Det nybygde bo,- helse- og velferdssenterhelse har nok av plass, og er et ypperlig sted å ønske den tidligere gitaristen og låtskriveren i Vazelina Bilopphøggers velkommen til. Han liker seg godt på samme gulvplan som publikum, og er da i sitt ess. Værvarslet ser lovende ut, og det lover godt for pølsegrilling på bålpanna. Ellers serveres diverse gjærbakst, kaffe, brus og andre godsaker.

Målet med festen

Å gjøre kulturen tilgjengelig for alle, og samtidig gi noe til de frivillige er målsettingen for festen. Vi håper å greie dette:

  • Ta vare på frivillige, rekruttere nye frivillige,
  • Legge til rette for at folk med helsesvikt også kan bruke sine ressurser og bidra med det de kan/ønsker
  • Fremme inkludering og lage gode fellesskap
  • Gi et tilbud til de med dårlig råd og/eller en helsesvikt som gjør deltagelse på kulturelle opplevelser vanskelig
  • Spre energi og glede i rørossamfunnet
  • Folkehelse, kultur og frivillighet

Under pandemien fikk vi virkelig erfare betydningen av frivillig arbeid. Den 31.03.23 la helseminister Kjerkol frem regjeringens Folkehelsemelding. Den legger vekt på å utjevne helseforskjeller, folkehelsearbeidet skal prioriteres og viktigheten av frivilligheten vektlegges: «Frivillige organisasjonar gir barn og vaksne høve til å utvikle sosiale ferdigheiter, vennskap og nettverk og oppleve meistring og tilhøyrse (...) Høg grad av deltaking i frivillige organisasjonar er også viktig for det norske velferdssamfunnet og den norske beredskapsmodellen, noko som har komme tydeleg til uttrykk under pandemien. Ein sterk og mangfaldig frivillig sektor er i tillegg med på å skape robuste lokalsamfunn...»

Helseministerens ord er i tråd med målsettingen for frivillighetsfesten. Vi ønsker å bidra til gode oppvekstvilkår, deltagelse, god psykisk helse og tilby rusfrie miljøer. Det får vi til best i fellesskap. Folkehelse, kultur og frivillighet hører sammen.

Nordavinden har sluppet takskjegget på Øverhagaen kafe, og kveldene er lyse. Den ville ideen har blitt til virkelighet, og frivillighetsfesten skal snart se dagens lys. Eldar Vågan betegner seg som en tulling, og kanskje er det litt mere tull vi alle trenger i tilværelsen?

Vi som arrangerer er to ansatte i Røros kommune, Marianne Magga, leder på Frivilligsentralen, og psykiatrisk sykepleier, Astrid Marie Sæther. Bli med oss å gjør kulturen tilgjengelig, for alle på Røros. Velkommen!