Pipebrann på Glåmos

Situasjonen skal være under kontroll.