Også Glåmos har sitt store kulturarrangement på sommeren, noe etter at alle andre aktive bygdesamfunn i vår region har hatt sine.

– Jeg synes hjerter på brunsvidde bord passer så godt, sier den 13 år gamle jenta Eva Maria Sorken som er aktiv i Viken 4H.

Glåmos er ei lita bygd, bare 10 minutter å kjøre fra Røros i bygda bor også ordføreren i Røros.

Hjertevarme

- Her finnes hjertevarme og her er det flott å bo. Nå fikk vi innflyttere hit i sommer og de bidrar allerede i arrangementet med hundekjøring. Og vi har vår egen «hilseminister» som heter Liv Pauline Prytz. Hun besøker alle våre nye innflyttere hjemme, sier Heidi M. Klemmetvoll som står i spissen får Glåmosdagan 2015.

Samarbeider

Det er ikke bare på arrangørsida de samarbeider. Også lokale produsenter bidrar til at Glåmosdagan skal utvikle seg videre. Mange lag og foreninger deltar på hver sin måte for at bygda Glåmos skal fremheves som et godt sted å bo. Kanskje et eksempel for mange små bygder i vår region?

Boplass i Røros

– Her i bygda har vi ei skole, og som i Brekken, håper vi på at flere kommer og bosetter seg, slik at vi får beholde skolen og alt vi har. I juli kom det en hundekjørerfamilie som nå har bosatt seg. Og de er allerede med og arrangerer Glåmosdagan, sier Klemmetvoll glad.

At Glåmosdagan er kommet for å bli, og kan utvikle seg enda mer, hersker det ingen tvil om.

Bygdalaget er på sporet til noe viktig, nemelig å få fart på bosettingen. Rett utafor Røros.

Ole Annar Krogh