Men har fortsatt stor tro på kraftprosjekt på Tolga

FORTSATT VENTETID: Konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk er ikke ventet ferdigbehandlet før om et halvt års tid. Er innstillingen positiv, må Eidsiva gjøre sine vurderinger ut fra utbyggingsalternativ, vilkår og entrepriser.

FORTSATT VENTETID: Konsesjonssøknaden for Tolga kraftverk er ikke ventet ferdigbehandlet før om et halvt års tid. Er innstillingen positiv, må Eidsiva gjøre sine vurderinger ut fra utbyggingsalternativ, vilkår og entrepriser.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Denne uka skrinla Eidsiva sitt planlagte Kåja kraftverk på Vinstra. - Uten å gi garantier vil jeg si at det fortsatt er godt håp for Tolga- prosjektet, sier direktør i Eidsiva Energi, Oddleiv Sæle.

Årsaken til at utbyggerne, Eidsiva Vannkraft og Gudbrandsdal Energi, stopper Kåja er de lave prognosene for kraftprisen i årene som kommer, kombinert med utbyggingskostnader. Disse faktorene gjør prosjektet ulønnsomt.

- Men det går ikke an å sammenligne Kåja med utbyggingen på Tolga. Denne siste har en betydelig lavere kostnad per kilowattime årsproduksjon. Vi har regnet ut omlag sju kroner for Kåja, mens utbyggingskostnaden for Tolga ligger på rundt 4,50 - litt avhengig av alternativet det måtte bli gitt grønt lys for. Om NVE gir konsesjon for det mest omfattende alternativet, er i hvert fall sjansene gode. Vi mener det fortsatt er et godt prosjekt - og bedre enn Rosten som vi er i gang med, sier Sæle.

Svar tidlig neste år

På tirsdag ga utbyggerne beskjed til NVE om at Kåja blir lagt dødt.

- Vi ønsker å være ryddige. Saksbehandlerne skal derfor slippe å bruke tid og ressurseer på det som vi ikke går videre med. Senest denne uka var vi i møte med NVE for å avklare noen elementer i søknaden for Tolga-prosjektet. Fortsatt vil det gå noe tid før innstillingen er klar, men vi forventer at den kommer i første halvdel av 2015.

- Har dere da tid nok til en ferdigstillelse innen utgangen av 2020, som er fristen for å bli med på ordningen med grønne sertifikater?

- Ja, forutsatt at vi får grønt lys i første halvår, er ikke det noe problem, sier Sæle.

Mye som påvirker

- Om dere får konsesjon, ligger da løypa klar?

- Ikke nødvendigvis. At prosjektet er lønnsomt, er et absolutt krav før oppstart. Og det er flere faktorer som påvirker lønnsomheten; hvilket utbyggingsalternativ som blir valgt og hvor strenge vilkår det blir satt i konsesjonen. I tillegg har det selvsagt også betydning hvor gunstige byggentrepriser vi klarer å oppnå. Alt dette må inn i det endelige regnestykket, understreker Sæle.

 - Hva er etter din mening det beste argumentet for utbygging i Tolga?

- Vi er et offentlig eid selskap, og har dermed et ansvar for å fremskaffe mer fornybar og miljøvennlig energi. Dessuten er det absolutt verdt å flagge at en slik utbygging vil generere svært mye lokal verdiskapning, avslutter direktøren i Eidsiva Energi, Oddleiv Sæle.

Artikkeltags