Godt voksen innbygger varslet om politikontroll ved skolen. Det får politiet til å reagere