Grådalens Junior (3) er historisk. Over førti år har gått siden en dølahingst født i Røros ble kåret og godkjent til avl 

Junior, som han kalles til daglig, er sjelden vare. Som dølahest er han og rundt 4300 artsfrender i Norge oppført på FN's rødliste over utrydningstruede dyreraser.