Fra august i år fikk alle førsteklassinger tilbud om 12 timer gratis skolefritidsordning (SFO) i uka. Mange flere barn har med det fått muligheten til å delta, uavhengig av økonomi. SFO er en viktig arena for å fremme inkludering, mestring og samhold.

SV fikk gjennomslag for gratis SFO i budsjettforhandlingene med regjeringen, og tilbudet utvides fra august 2023 til også å gjelde elever i andre klasse. Neste år kan familier med elever i første og andre klasse i Røros med 100 % plass spare nærmere 18 000 kroner årlig. De familiene som kun bruker gratistimene betaler ingenting, kun matpenger.

Nasjonalt går nå 92 % av førsteklassingene på SFO, en økning fra 83 % forrige skoleår, viser de nyeste tallene i GSI-rapporteringen for grunnskolene for skoleåret 2022/2023. I Røros kommune har deltakelsen også økt, og ligger nærmere 100 %.

Gratis SFO betyr mye for økonomien til barnefamilier i en tid med høyere priser og renter, og det fører til større deltakelse. Dette er rett og slett en flott utvidelse av velferdsstaten.