Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare. Det gjelder for hele Østlandet og varselet inkluderer vår region.

I følge Yr.no kan vegetasjon svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt og farevarselet er derfor i kategorien oransje - stor skogbrannfare.

Skal man på tur i skog og mark, så fortsett for all del med det. Men tiden er nok inne for å prøve noe annet enn grillpølser

Brigadesjef Knut Halvorsen

Forsiktig

Brannfaren har vært stor i lengre tid nasjonalt, og brannvesenet rykker stadig ut til nye branner av ulik størrelse. Folk bes om å være forsiktig med åpen ild.

– Skal man på tur i skog og mark, så fortsett for all del med det. Men tiden er nok inne for å prøve noe annet enn grillpølser, sier brigadesjef Knut Halvorsen i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Det har vært sol og fint vær i Sør-Norge i ukevis, noe som har ført til mange fine vårdager. Men baksiden av medaljen er at det blir tørt uten nedbør i så lang tid, noe som fører til at skogbrannfaren melder seg. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for hele Sør-Norge.

Det gjør at det er behov for at hvermannsen viser enda mer varsomhet, og at man er forsiktig med bål, primus og engangsgriller

Brigadesjef Bjørn Halvorsen

Hittil i år har brannvesenet rykket ut på over 600 oppdrag relatert til gress- og skogbranner. Bare i Oslo har brannvesenet rykket ut på nær 50 slike oppdrag.

– Det er et ganske høyt tall. Det er rett og slett ekstremt tørt nå, sier Halvorsen.

Uvanlig tørt

Årets april måned var den niende tørreste på Østlandet siden år 1900. Skogbrannfaren er nå på et langt høyere nivå enn det som er vanlig på denne tiden av året, forklarer Halvorsen.

Snøen har smeltet, og død vegetasjon fra i fjor har i ukevis blitt stadig tørrere. I tillegg har mye vind ført til ytterligere tørr vegetasjon, sier han.

– Det gjør at det er behov for at hvermannsen viser enda mer varsomhet, og at man er forsiktig med bål, primus og engangsgriller. Det er ikke noe vi bør bruke nå – det er vårt klare råd, sier brigadesjefen.

Forlatte bål

15. april trådte det generelle bålforbudet i kraft , og dette varer fram til 15. september. Det finnes likevel unntak for godkjente bålplasser, og setter man seg godt inn i lokale forhold og regler, kan man likevel brenne bål.