Det beste året i bankens historie. Og slik skal overskuddet forvaltes.

2018 ble det beste året i Haltdalen Sparebanks 120-årige historie. Driftsresultatet ble 17,2 millioner kroner før tap, nedskrivninger og skatt.