Røros ligger hårfint foran Tynset på handelsstatistikken

SSB-tall viser økt detaljvarehandel på Røros siste halvår. Butikksjef Tomina Villenfeldt ved Cleo skryter av lokalbefolkningen som bidrar til omsetningsøkning.