Tynset har mistet hegemoniet som regionens største handelssenter

Tynset er forbigått av Røros som regionens største handelssenter. Mens tynsetingene handlet for 111.797 kroner per innbygger i 2017, omsatte rørosingene for 115. 085 kroner i snitt.