Fjellnettverket er ute etter gardsbruk som vil være med på et prøveprosjekt. Det går fram av en e-post som ligger på postlista i Alvdal kommune.

– Nye reisevaner gjør at folk ønsker seg nye tilbud. Slik trendene er i dag, blir det stadig flere som ønsker seg det autentiske, og som vil ha opplevelser utenfor allfarveg, skriver Fjellnettverket.

Heimablidni på Færøyene

De viser til Færøyene og skriver om en ordning som kalles Heimablidni, der gardsbruk kan tilby matservering fra eget kjøkken.

– Gjestene som besøker en Heimablidni-virksomhet får oppleve lokal, færøysk mat og gjestfrihet i et færøysk hjem. Ordningen bidrar til at flere færøyske virksomheter får del i den stadig voksende turismen i landet, skriver Fjellnettverket.

Nå ønsker de å se nærmere på om dette kan være en ordning som kan passe for gardsbruk i fjellområdene i Norge.

– Som en del av arbeidet med prosjektet «Mat og opplevingar i fjellet» ønsker vi å sette i gang en pilot der vi tester ut ordningen sammen med noen virksomheter, skriver Fjellnettverket.

Egne matprodukter

De ønsker seg to-tre gardsbruk fra hvert fylke, at serveringsaktiviteten som starter opp har utgangspunkt i et gardsbruk, at maten lages i husholdningens eget kjøkken og serveres i husholdningens kjøkken eller stue, og at egne eller lokale produkter er utgangspunktet for menyen.

Fjellnettverket legger til at punktet om matlaging og servering kan diskuteres, og at det viktigste er at de finner noen som har lyst til å være med på å teste ut konseptet.

Det står at det er en fordel om virksomhetene driver produksjon av egne lokalmatprodukter som kan brukes i serveringa.

Får hjelp i prosessen

Fjellnettverket forklarer at de søker kontakt med virksomheter som er engasjerte, interesserte og som har lyst til å prøve ut et nytt konsept, og er villige til å gå gjennom en søknadsprosess med Mattilsynet og kommunen med tanke på skjenkeløyve, etablererprøve og serveringsløyve. Virksomhetene skal få hjelp til dette gjennom prosjektet.

Prosjektet på sin side vil bidra i arbeidet med markedsføring av ordningen og de virksomhetene som tester ut prosjektet.

Fjellnettverket

Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge. Medlemmene jobber sammen for å sette viktige spørsmål for fjellbygdene på dagsorden for å skape livskraftige bygder.

Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Trøndelag fylkeskommune er med, sammen med flere regionråd, og enkelte kommuner. Røros kommune står på medlemslista fra vår region, og det gjør også regionrådet.

Kilde: fjellnettverket.no