Har fått rv. 3-kontrakt verdt 200 millioner: Bemanningen sikret gjennom hele året

Brødrene Harsjøen Entreprenørforretning og Ramlos AS er gjennom fellesselskapet HR Entreprenør AS tildelt to store kontrakter til en verdi av rundt 200 millioner kroner av Svevia for drift og vedlikehold av riksveg 3 og tre fylkesveger på Røros.