Erfaringsmessig er det mange som står klare når registreringen åpner lørdag morgen, så arrangøren regner med mye folk i terrenget i pinsehelga.

Tidligere har o-gruppa kjørt ut brosjyrer i postkassene. I år kan kartbrosjyrene hentes på Spar, frivilligsentralen og kommunehuset.

Sentrumskartet er fast “stolpekart”. I år med 20 stolper, hvorav halvparten kan nåes med rullestol, rullator og barnevogn. Arrangører ber imidlertid om at bilen parkeres på parkeringsplasser. Bilkjøring mellom stolper i boligfelt er ikke populært. På sentrumskartet ledes stolpejegerne innom små sentrumsperler som Hagenjordet og Sansehagen.

30 stolper blir satt ut i Nørdalen, i området fra Langtjønna og østover. Også her er noen av stolpene tilgjengelig med rullestol langs seterveiene, mens andre krever at en må ut i terrenget. Stolpejakt i Nørdalen er flott å kombinere med bading i Langtjønna og de mange informasjonspostene i Nørdalen Natur og kultursti.

Siden starten i 2016 har stolpejakten blitt stadig mer populær. i fjor hadde Os IL nærmere 1300 registrerte stolpejegere, som til sammen registrerte 18.000 stolpebesøk. Noen reiser landet rundt for å samle stolper, andre er lokale som blir bedre kjent i eget nærmiljø. Med stolper i sentrumsområdet, er stolpejakten også et tilbud til Os skole, barnehagen og tjenesten for funksjonshemmede.

Stolpene i Os står ute helt til 5. oktober, og de som registrerer stolpebesøk, er med på trekning av premier etter sesongslutt.