Leder i organisasjonskomiteen Harald Sørli, leder i Vingelen Idrettslag Lina Julnes og leder i Tolga Idrettslag Knut Sagbakken, synker ned i hver sin stol foran oss. Slitne. Fornøyde. Og gjennomgående glad. Glad for alle gode tilbakemeldinger. Og litt glad for at det er slutt. For det koster å arrangere et NM på ski.

To idrettslag

– Det er viktig å understreke at det er to idrettslag som har arrangert NM, begynner Sagbakken. Sjøl om det av tekniske årsaker er Tolga IL som sto bak søknaden, hadde ikke dette vært mulig uten det gode samarbeidet vi har med Vingelen IL.

Det at Norges Skiforbund overleverte plaketter til både Tolga IL og Vingelen IL som arrangører, understøtter Sagbakkens utsagn. Han sier at han opplever at sjøl om de er enkeltstående idrettslag, så fungerer de som en enhet. Og det gjelder ikke bare under NM.

– Jeg er overbevist om at det er en styrke at vi er to enkeltstående idrettslag, sier Sagbakken.

Ekstern leder

– Det å hente inn Harald som leder var kanskje et av de smarteste trekkene vi kunne gjøre, sier Knut Sagbakken. Vi vet hva Harald kan som rennleder, samtidig fikk da jeg og Lina frigjort mer av vår tid til å drive med selve arrangementet. Vi viste at Harald var der for å samle trådene.

Lina og Knut berømmer Haralds ledelse, men like varme tanker sender de til alle frivillige som har stått på døgnet rundt for at dette arrangementet kunne gjennomføres.

– Det jeg er mest imponert over, skyter Harald Sørli inn, er de som har tatt store oppgaver uten å ha erfaring med det de har tatt ansvaret for. Folk har investert av fritida si, og enkelte har vel ikke praksis ikke hatt fritid i vinter!

Blitt kjent med mange

Lina Julnes har bodd i Vingelen i en del år, men sier at NM har vært med på å utvide bekjentskapskretsen.

– En blir kjent med fler folk, og ikke minst blir en kjent med folk på en annen arena, enn den en vanligvis omgås på, sier Lina til Retten.

Økonomi

– Vi hadde et anslag på å sitte igjen med 600.000,- kroner, forteller Lina Julnes til oss. Uten å foregripe for mye, så håper vi kanskje at dette tallet kan nærme seg 800.000,- kroner, og det vil være gode penger i kassa for begge idrettslagene.

Arrangøren forteller at det spesielt er kiosksalg og parkering som har vært god butikk. De vil også skryte av maten som er servert under NM.

– Dyrke lokal styrke har vært slagordet vårt hele veien, og under NM har nesten alt som har blitt servert vært mat tilvirket lokalt. Det er vi stolt av, sier Julnes til Retten.

Paraidrett

– Hvis det er noe vi kunne gjort annerledes, så er det i forbindelse med øvelsene i Para, sier Harald Sørli.

Både onsdag, torsdag og lørdag var det NM for stående og sittende på Tolga.

– Uansett føler vi at det ikke er så mye mer vi kunne gjort der og da. Forbundet hadde vært her på forhånd for å godkjenne traseene for Para, men det var nok atskillig skarpere føre nå, enn tilfellet var ved godkjenningen. Det er uansett nyttig å fortsatt være på et sted hvor vi fortsatt kan lære, sier Sørli til Retten.

NRK strålende fornøyd

Det er ikke til å legge skjul på at det har vært god reklame for hele regionen med alle TV-bildene fra folkelivet på Tolga.

– NRK var også svært godt fornøyd, avslutter Sørli til Retten. De sa på forhånd at NM del 2 fort kan bli et arrangement hvor de fleste ønsker bare å bli ferdig med skisesongen, og i dette tilfellet, å komme seg hjem til påske. Når vi fikk det været vi gjorde, reiste de i stedet sørover igjen med følelsen av å ha starta påska!

Kommende arrangement

Sjøl om trioen foran oss er glad for at NM er over, er de ikke verre enn at de tenker framover.

– Det er sjølsagt et punkt for hvor langt en skal tøye strikken hva gjelder frivillighet, og vi kan ikke forvente en slik mobilisering hver gang vi skal arrangere.

Det ligger uansett mellom linjene at her sitter det tre personer som nok ikke er ferdigarrangert, og vi har neppe sett det siste store arrangementet i regi av Vingelen IL og Tolga IL.