Hareide svarer: - Rutekombinasjonen anses ikke å skape større ulemper for Røros