Harepest-tilfeller i Trøndelag. Slik unngår du smitte

Veterinærinstituttet har påvist sykdommen tularemi, også kalt harepest, hos en hare i Rennebu og en hare i Midtre Gauldal.