Gå til sidens hovedinnhold

Hedmarkinger reiste mer i 2019 enn i 2018

Artikkelen er over 1 år gammel

Hedmark Trafikk har hatt en strålende reiseøking i 2019. Vi fikk totalt 2.696.000 ordinære reisende. Dette gir en økning på 5,8 % sammenliknet med 2018, foretaket meget godt fornøyd. Dette tilsvarer 148.700 flere reiser.

Disse tallene beskriver ordinære reiser, i tillegg har Hedmark Trafikk hatt rundt 2.283.000 antall skolereiser i 2019 og totalt har foretaket 4.980.000 registrerte reiser i Hedmark fylke. Bybuss Hamar har hatt den største økningen på 10,6%.

Foretaket mener årsaken til den positive utviklingen man har hatt siden 2012 blant annet er på grunn av en god utvikling i rutetilbudet, at vi har vært synlige i markedet og at vi har hatt mulighet til å bygge gode kampanjer som gjør tilbudet attraktivt.

Nå er det en ny start med nye muligheter i Innlandstrafikk, og vi håper vi får mange kollektivkunder også i 2020.

Tabell under viser fordelingen per region:

Region

2017

2018

2019

Endr. 18' til 19

Endr. I %

Hedmarken

1 567 343

1 656 316

1 786 451

130 135

7,9%

Glåmdalen

570 136

560 937

560 896

-41

0,0%

Østerdalen

326 729

330 492

349 105

18 613

5,6%

Total

2 464 208

2 547 745

2 696 452

148 707

5,8%


Kommentarer til denne saken