Gå til sidens hovedinnhold

Hedmarks-politiker spør om beredskap, brannvesen og ambulanse

Ap-politiker Anette Trettebergstuen fra Hedmark tar opp ambulansetjenesten i distriktene med helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Vil statsråden sørge for å øke folks trygghet for beredskap, og at brannvesenet kan få ta seg av sine kjerneoppgaver, ved å styrke ambulansetjenesten i distriktene?

Slik lyder det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentanten.

– Brannvesenet i distriktene bruker stadig mer tid og ressurser på bistand til helseoppdrag, grunnet redusert kapasitet i ambulansetjenesten, skriver Trettebergstuen i begrunnelsen for spørsmålet.

Hun bruker Glåmdalsregionen som eksempel, og viser til at antallet bidrag til helsebistand her økte fra 60 i 2018 til 120 i 2019.

– At brannvesenet bruker mer tid på det som egentlig er helsevesenets oppgave, svekker både beredskapen og tapper brannvesenet for ressurser. Folk skal ha trygghet for at ambulansen kommer når den trengs, og at brannvesenet står klare til å slukke brann. Brannvesenet skal brukes til redning, men det går utover folks sikkerhet når brannvesenet i økende grad må ta over oppgaver de ikke har ansvaret for, og heller ikke er best skikket til å utføre, avslutter hedmarkspolitikeren.

Slik svarer Høie

Bent Høie svarer at regjeringens mål er å sikre et sammenhengende system for akutte tjenester i og utenfor sykehus, slik at det blir tilstrekkelig trygghet og kvalitet i hele landet.

– Jeg vil understreke at det er kommunene og de regionale helseforetakene som har ansvaret for den akuttmedisinske beredskapen, uttaler han.

Han svarer også at i områder med store avstander kan bistand fra brann- og redningsvesenet være en viktig ressurs for å starte livreddende førstehjelp før ambulansen kommer, og at kommuner og helseforetak kan inngå avtale om bistand fra akutthjelpere - som frivillige organisasjoner eller brannvesenet.

– Personer som skal yte slik bistand må ha fått nødvendig opplæring, fortsetter Høie, før han legger til at det er behov for å tydeliggjøre hvilken akuttmedisinsk bistand brannvesenet kan bistå med.

– Helsedirektoratet utarbeider retningslinjer, informerer helse- og omsorgsministeren.

Gjennomgang

Han opplyser at Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil gå gjennom typen oppgaver brann- og redningsvesenet utfører for helsetjenesten.

Når det gjelder spørsmålet om hva Høie vil gjøre for å styrke ambulansetjenesten, svarer han at sammenlignet med andre land har Norge en desentralisert ambulansestruktur med en godt utbygd ambulansetjeneste.

– Jeg mener det viktigste framover er å sørge for at spesialisthelsetjenesten og kommunene sammen sørger for en god og forsvarlig helsehjelp når det haster, svarer Høie. Han viser til at helseforetakene i neste utviklingsplan skal gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus, i samarbeid med kommunene.

Kommentarer til denne saken