Foreslår å kutte 13 årsverk, flytte fra Furumoen og bygge tilrettelagte boliger på Tronstua-tomta

– Dette gjøres for å kunne beholde det gode tjenestetilbudet vi har i dag, og for å tilpasse seg de tøffe økonomiske utfordringene, sier helse- og omsorgssjef i Tynset kommune, Øystein Kyrre Johansen.