16 søkere til stilling som medarbeider i psykisk helsetjeneste