Har lett i to år etter to kommunepsykologer, nå er den ene på plass

Tynset kommune søker etter kommunepsykolog og fastlege