I dag er det verdens diabetesdag

Av

14. november er Verdens diabetesdag – en FN-dag som markeres over hele verden.

DEL

Dagen ble initiert av WHO Og IDF i 1991. I 2006 ble dagen en FN-dag. Dagen er satt til Sir Frederick Bantings bursdag. Banting oppdaget insulinet sammen med Charles Best i 1922.

Over hele verden lyses det opp kjente bygninger i blått på Verdens diabetesdag. Den internasjonale diabetesfargen er blå, den symboliserer himmelen som forener alle nasjoner. I tillegg er blått i mange kulturer symbolet for liv og helse. I xx lyes xxx opp i blått. (Sett inn sted og bygning dersom det er noe i lokalmiljøet som lyses opp i blått) Diabetesforbundet i Norge har valgt markeringens tema til å være: Diabetes – ingen sukkersykdom. Med kampanjen ønsker vi å spre informasjon om blodsukker, insulin, symptomer, behandling og førstehjelp. Fortsatt eksisterer mange myter og misforståelser om diabetes. Derfor satser vi i år på folkeopplysning. Om diabetes

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Felles for alle typer diabetes er at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte. I underkant av 250.000 har diabetes i Norge i dag. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 220.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det. Diabetes type 1 er til en viss grad arvelig, men ukjente miljøfaktorer betyr minst like mye for om du får sykdommen eller ikke. Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes. Overvekt og fysisk inaktivitet spiller en rolle i utviklingen av sykdommen, men arv er en vesentlig faktor.

Globalt har 425 millioner mennesker diabetes.

Artikkeltags